Te Tāhū o te Ture, Aotearoa

Te Ipurangi Whenua Māori Te Tāhū o te Ture, Aotearoa

Māori Land Online is being replaced by Pātaka Whenua in late May 2023. To find out more, go to maorilandcourt.govt.nz.

Tīkopa tēnei kōrero |

He kōrero whakakape

Ko ngā kōrero kei tēnei paetukutuku, he kupu arahi noa iho. Ko te tūmanako kei runga noa atu ēnei kōrero, engari kaua e waiho mā ēnei kōrero e rīwhi i ngā kōrero ā-ture nei, ā-mātengi nei hoki.

Ko ngā kōrero i whakarāpopotongia e te Pūnaha Whenua Māori o Te Kooti Whenua Māori, kua whakaaetia, kua whakamanahia e te Kairēhita Matua kia tuku i ēnei kōrero. Ko te mana nō Ngā Ture o Te Kooti Whenua Māori 2011, tae noa ki te wāhanga 127 o te Ture Whenua Maori Act 1993.

Kāore te Kāwana i te kī he tika katoa ngā kōrero kua kohia e rātou. Mā te kairangahau e whakarite i ngā kōrero o te Kooti Whenua Māori tae noa ki ngā kōrero taitara e whakatakina nei e te ture o Toitū Whenua(LINZ).

Ehara ngā kōrero o tēnei paetukutuku i te ture. He whakarāpopoto noa iho i ngā kōrero o ngā tari.

Ētahi atu tohutohu:

 1. Ehara mā te Tāhū o te Ture te whakatau kei te tika, kei te pono rānei ngā kōrero o tēnei paetukutuku. Anō hoki, ehara māna te whakatau pēnā ka takahi koe i ngā ture o tētahi atu, o wāhi kē rānei;
 2. Kei a te Tāhū o te Ture te mana ki te whakapanoni, te whakakore, te tāpiri kōrero hoki ki tēnei paetukutuku. Inā ka whakarerekē i aua kōrero rā ehara i te mea me whakamōhio atu ki te katoa;
 3. Ehara mā te Tāhū o te Ture, ētahi atu paetukutuku e whakatika, ahakoa he huarahi ipurangi ka honoa ki reira. Kāore mātou i te whakapae ki ērā kōrero: hē mai, tika mai;
 4. Ehara ngā kōrero o tēnei paetukutuku i te oati ō-mua, ō-muri rānei o te kāwanatanga o Aotearoa, tae noa ki te Tāhū o te Ture;
 5. Ehara ēnei kōrero i ngā kupu akiaki o te ture, o te pākihi rānei. Haere ki te rapu i ngā kōrero tika, mai i ngā pouwhiro i mua i tāu whakapae ki ngā kōrero o te paetukutuku nei;
 6. Ahakoa ka puta ētahi tukunga, ētahi hua hokohoko, ētahi ratonga, ētahi ingoa-ā-rehe, ētahi waitohu, ētahi kaihanga hoki, kāore te Tāhū o te Ture me te Kooti Whenua Māori i te tautoko, i te whakamana rānei i ēnei mea. Ehara mā te Kāwanatanga te whakatau i ēnei tūāhuatanga;
 7. Ehara nā mātou te kī kua hāngai pū tēnei paetukutuku ki ngā ture (me ngā mana whakairo hinengaro) o whenua kē. Ki te whakamahi koe i tēnei paetukutuku ki tāwāhi, māu te tikanga pēnā ka tautokona e tērā atu whenua, ngā kōrero o te paetukutuku nei;
 8. Ko ētahi o ngā ingoa tūturu e whakamārama ana i te whenua, kāore i te mau tohutō, koianei tētahi mate o te ao hangarau. Kua tāpiri tētahi rārangi kupu, e mau ana i ngā tohutō ki te paetukutuku o Ngā Pou Taunaha o Aotearoa;
 9. Ka whakamahia ētahi wāhanga o tēnei paetukutuku e ētahi pūmanawa tautono e whakahaeretia e te raihana o ngā Mahere o Google; and
 10. Me matua mōhio koe ki ngā Kōrero Whakakape, i a koe e pānui ana i ngā kōrero o tēnei paetukutuku.

Take Whakahaere

Ka taea te whakarite tētahi huarahi ipurangi ki tēnei paetukutuku, pēnā ka:

 • Mōhio koe, māu ngā kupu o te huarahi ipurangi e whakamahi, me mōhio whānuitia te hunga pānui, nāu ngā hua o ēnei mahi
 • Whakaae ki te take, māu ngā utu katoa e whakautu. Ehara mā mātou te utu i tēnei huarahi ipurangi.

Heoi anō rā, kāore te Tāhū o te Ture me Te Kooti Whenua Māori i te mōhio pēnā ka matua noho mai tō huarahi ipurangi kua oti i a koe.